English

+1 demo: Basic page

پکیج پمپ

با استفاده از دانش و تجربه در نحوه انتخاب صحیح پمپ برای نیاز فرآیندی مشتریان و نیز سرمایه گذاری بالا بر روی طراحی و ساخت محصولاتمان توانسته ایم کیفیت، جلب اعتماد، انعطاف پذیری و ارائه بهترین خدمات را برای مشتریان خود تضمین کنیم.

ما پکیجهای خود را در گستره وسیعی از بخشهای صنعت مانند معدن، صنایع شیمیایی، آب و نفت، گاز و پتروشیمی ارائه مینمائیم. نمونه هایی از این پکیجها که میتوانند هم به صورت سیار و هم به صورت ثابت طراحی و ساخته شوند، ذیلاً معرفی گردیده اند، لازم به یادآوری است که بسته به نیاز مشتری سایر پکیجهای پمپ نیز قابل ارائه هستند:

  • پکیج پمپهای فرایندی
  • پکیج پمپهای تزریق (دوزینگ پمپ)
  • پکیج پمپهای آتش نشانی
  • پکیج پمپهای تقویت فشار و افزایش دبی
  • ...